BBL IC-XT Pack Sanitizer Neutralizing Agar, RODAC LL/+2 bis +25°C.

256,92 €*

Produktnummer: 257617
Produktinformationen "BBL IC-XT Pack Sanitizer Neutralizing Agar, RODAC LL/+2 bis +25°C."
BBL IC-XT Pack Sanitizer Neutralizing Agar, RODAC LL/+2 bis +25°C.